Niewiele jest tak miłych akcentów w pracy nauczycieli. Zwykle zajęci przygotowaniem do zajęć lub rozwiązywaniem problemów zdajemy się nie zauważać upływającego czasu i odchodzących klas. Zdarza się jednak, że zatrzymujemy się na chwilę by docenić dorobek naszych kolegów, zwłaszcza jeśli tak jak Stanisław Czygier otrzymują stopień doktora nauk humanistycznych. Gratulacje i kwiaty w imieniu Rady pedagogicznej złożył dyrektor szkoły a namacalnym dowodem tej chwili zostanie podpisany przez koleżanki i kolegów list gratulacyjny.

gratulacje i kwiaty od dyrektora

list gratulacyjny od koleżanek i kolegów

 

 

Pan Stanisław w szkole pracuje od wielu lat. Znany jest z nowatorskich projektów i bezkompromisowych rozwiązań często wzbudzających obawy osób przyzwyczajonych do stabilizacji. Podejmuje wyzwania określane mianem "nie do wykonania" a jednak doprowadza szczęśliwie do finału. Wśród tych, które opisywałem na stronie są współautorstwo projektu utworzenia Suwalskiego Centrum Edukacji Zawodowej oraz zaproszenie wykładowców wyższej uczelni na zajęcia w naszej szkole.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Suwałki 12.02.2004