Ewenementem, przynajmniej jak na suwalskie warunki są zajęcia  w szkole średniej prowadzone przez wykładowcę wyższej uczelni. Tak stało się tym razem w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach. Pan Stanisław Czygier korzystając z obecności w Suwałkach  pana profesora Kazimierza M. Czarnieckiego i pana doktora Anatola Budanko z Uniwersytetu Śląskiego, zaproponował im krótkie spotkanie z uczniami, z którymi pracuje. Temat wykładu wzbudził autentyczne zainteresowanie a przytaczane przykłady z życia doświadczonych wykładowców mocno podziałały na wyobraźnię słuchaczy.

Suwałki 17.10 2003