Już kolejny raz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przygotował Regionalną Konferencję Naukową poświęconą aktualnym problemom szkolnictwa zawodowego i wypracowaniu rozwiązań pozwalających na intensyfikację działań zmierzających do rozwoju tej dziedziny. Spotkanie zostało wykorzystane do wymiany doświadczeń przedstawicieli pracodawców i nauczycieli.

przerwa to doskonały moment 
na kawę i wymianę spostrzeżeń


Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
reprezentowała silna grupa

kolega Stanisław Czygier przedstawił opracowaną przez zespół w składzie .... koncepcję utworzenia Suwalskiego Centrum Edukacji Zawodowej (SCEZ)


pan Andrzej Rodak z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przedstawił zmiany w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

red. Witold Woźniak przedstawił działalność Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pani Maria Bogucka z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybliżyła korzyści i potencjalne zagrożenia wynikające z aktualnej  współpracy pracodawców ze szkołami


profesor Franciszek Szlosek odniósł się do różnic wynikających z rozbieżnych oczekiwań wyniku kształcenia w szkołach przez resort edukacji i potencjalnych pracodawców


podsumowania konferencji dokonał prof. Stanisław Kaczor z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu


zainteresowani mogli zapoznać się z aktualną ofertą dla szkół średnich przedstawioną przez Helenę Zieńko, specjalistkę z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

Suwałki 16.10.2003