Kolejny rok uczniowie ostatnich klas gimnazjum i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą szkół średnich na najbliższy rok szkolny. Proponuje obejrzenie migawek ze stoisk 
prezentujących oferty i dorobek szkół.

 
 
Zespół Szkół w Dowspudzie przedstawił bogatą ofertę kształcenia w zawodach związanych z rolnictwem. Odwiedzający stoisko pytali także o Dolinę Rospudy, nad którą leży szkoła. 
 

Zespół Szkół Nr 1 oprócz kierunków kształcenia przedstawiał także plastyczny dorobek uczniów

Przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 6 tym razem postawili na multimedia. Od września rusza kształcenie 
w zawodzie technik informatyk.

I Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
Piękna dekoracja podkreśla filary, na których opiera się szkoła

Zespół Szkół Nr 7 oprócz dorobku zaprezentował kolorowe stoły gotowe na przyjęcie gości

Zespół Szkół Nr 2
 

Zespół Szkół Nr 4


Wiele osób odwiedzających stoisko Zespołu Szkół Nr 4 poznało zapewne odpowiedź na pytanie o to dlaczego stoją tutaj fantazyjnie udekorowane stoły?