Lekcja na basenie
Koniec października to bardzo dobry moment żeby pomyśleć o zajęciach z wychowania fizycznego prowadzonych w pomieszczeniach. Lekcję na basenie można prowadzić cały rok i dlatego warto pomyśleć o tym co zrobić z uczniem który nie ćwiczy. Nad tym zagadnieniem zastanawiali się nauczyciele uczestniczący w warsztatach odbywających się w Szkole Podstawowej nr 10.

Lekcję otwartą poprowadziła pani Celina Szmajda

Po części wprowadzającej 
i dyskusji, pora na praktykę

Rozgrzewka

Uczniowie niećwiczący wspomagają prowadzącego, utrzymują porządek, podają przyrządy, sędziują. Mówiąc krótko - nie nudzą się.