Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach dołączyło do elitarnego grona posiadających najnowsze zdobycze techniki na potrzeby edukacji. Dzień 17 lutego 2005 roku stał się dniem, w którym CKP wyprzedziło potrzeby lokalnego środowiska. Teraz na bazie pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie można będzie kształcić uczniów z całego województwa.
     Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach pan Maciej Jarmocewicz powitał zgromadzonych gości podkreślając, że uroczyste otwarcie pracowni jest kolejnym etapem poszerzania oferty edukacyjnej centrum, które nie mogłoby się odbywać bez pomocy finansowej i organizacyjnej władz Suwałk.

Po uroczystym przecięciu wstęgi kolejno przez dyrektora CKP Macieja Jarmocewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysława Jurewicza oraz zastępcę prezydenta miasta Mariusza Klimczyka, zgromadzeni mogli zapoznać się z wyposażeniem pracowni. Stanowi je sześć stanowisk do nauki projektowania, wspomagania i programowania obrabiarek, jedno stanowisko dla nauczyciela oraz dwa stanowiska z obrabiarkami sterowanymi numerycznie (tokarka i frezarka). Całość jest połączona w sieć co umożliwia zarówno śledzenie postępów pracy uczniów przez nauczyciela jak i przesyłanie przygotowanych programów bezpośrednio ze stanowiska szkolonej osoby do stanowiska sterowania obrabiarką.

serce rośnie, dusza śpiewa

     Przeszkoleni nauczyciele demonstrowali możliwości nowych urządzeń i wyjaśniali tajniki ich pracy. Szczególne zainteresowanie wykazywali dyrektorzy szkół, z którymi na stałe placówka współpracuje. Całość relacjonował reporter Radia 5. W ramach promocji centrum przygotowano dla przybyłych ulotki oraz ofertę szkoleniową opartą o możliwości nowo uruchomionej pracowni. Nie zapomniano też o poczęstunku dla gości i pracowników.obrabiane elementy

strona główna

Suwałki 17.02.2005