Już kolejny raz w tym roku uczniowie gimnazjów mogli spotkać w jednym miejscu szkoły, szkoły do których mają zamiar wybrać się w przyszłości. Z podobną inicjatywą jak wcześniej Zakład Doskonalenia Zawodowego wystąpił Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Szkoły przygotowały na tę okazję stoiska prezentujące ich osiągnięcia a także informacje o przyjęciach w przyszłym roku szkolnym.

      Spore zamieszanie powoduje nowa numeracja szkół. Uczniowie nie pozostawiają suchej nitki na autorach tego projektu. Dopytują się o starą nazwę, ulicę przy której jest szkoła lub nazwę potocznie używaną.Zespół Szkół w Dowspudzie witał chlebem
 


Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
 


I Liceum Ogólnokształcące
 


Centrum Kształcenia Praktycznego
 


Ekonomiak (Zespół Szkół nr 4)
 


IV Liceum Ogólnokształcące
 


Ogrodowa (Zespół Szkół nr 7)
 


Zielna (Zespół Szkół nr 6)
 


Zakład Doskonalenia Zawodowego
 


Sejneńska (Zespół Szkół nr 5)
 

Najznamienitszymi gośćmi w tym dniu byli: pani kurator Trancygier-Koczuk i pan prezydent Gajewski
 

Nasze stoisko wyróżniało się wśród pozostałych. Młodzież, która informowała młodszych kolegów o tym co dzieje się w szkole robiła to rzeczowo ale bez sztywności.
 


Duże zainteresowanie wzbudzała kronika szkoły
 


oraz atmosfera w niej panująca
 


Aparaty wykonały mnóstwo zdjęć a co niektórzy wykorzystywali gokarta do reklamy swoich szkół
 
Można śmiało mówić o sukcesie organizatorów. Przez salę przeszły setki gimnazjalistów z Suwałk  i okolicznych gmin. Najczęściej zatrzymywali się przy charakterystycznym dla naszej szkoły gokarcie. Co odważniejsi dali się namówić na zajęcie miejsca w wózku i zrobienie zdjęcia.


Było miejsce do wypicia kawy 
 


można było zawrzeć nowe znajomości
 
Po zakończeniu imprezy nawet nasze dziewczyny skusiły się na zajęcie miejsc w gokarcie
 

 Suwałki 22 marca 2004