II Wojewódzka KonferencjaMetodyczna Nauczycieli Branży Odzieżowej

Organizatorzy: 
 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
Zespół Szkół Odzieżowych w Białymstoku
Termin:   6 października 2001
Program:
 
10.00 - 11.00    -  rozpoczęcie konferencji - wykład "Reforma programowa kształcenia  zawodowego"  K.Polkowska /konsultant ODN w Suwałkach
  11.00 - 11.30    -  przerwa na kawę
  11.30 - 13.00    -  prezentacja programu modułowego do realizacji w pracowni wytwarzania modeli   - dyskusja -  Elżbieta Leszczyńska, Ewa Samojlik / nauczycielki ZSO Białystok /
  13.00 - 14.30   -  zwiedzanie szkoły i warsztatów szkolnych oraz pokaz mody
  16.00 - 17.30   -  dzielimy się swoimi doświadczeniami - dyskusja oraz prezentacja modelowania odzieży z wykorzystaniem techniki komputerowej  -  Elżbieta Leszczyńska, Ewa Samojlik / nauczycielki ZSO Białystok /
Uczestnicy spotkali się z miłym przyjęciem i sprawną organizacją. Najbardziej urzekł uczestników pokaz mody, z którego zdjęcie prezentuję obok. Pozostałe można zobaczyć klikając na wyróżniony tekst w programie konferencji     
                                   
obejrzyj zdjęcia  i film